خدمات فرهنگی

نخستین گام برای فقرزدایی، تغییر فرهنگی و اجتماعی جامعه می‌باشد و تا زمانی که یک اجتماع به درک درستی از حقیقت رزق الهی نرسد، نمی‌تواند به فقرزدایی اقدام کند.

بر این اساس واحد فرهنگی با همیاری خیرین و نیکوکاران گرامی با شناسایی پایگاه‌های توانمند فرهنگی در مناطق محروم اقدام به حمایت مادی و معنوی، همچنین ارائه نیروی انسانی توانمند (جهت خدمت رسانی هرچه بهتر) از این موسسات همیار می‌نماید.

جهت آشنایی با فعالیت‌های ارائه شده در مراکز فرهنگی به قسمت همیاران ما مراجعه فرمائید.