سه شنبه, 01 مهر 1399
مبلغ مورد نظر خود را درج بفرمایید
مبلغ به تومان:
توضیحات :
پرداخت بوسیله درگاه شتاب

chegonehkomakkonam

ozvkheiriehbasham

  

بهداشت و درمان

 

هرگاه در خانه بيماري حضور دارد افراد خانواده همگي در تب و تاب برطرف كردن اين بحران دست به دست هم مي دهند در برخي خانواده ها رفع ساختن اين مشكل بسيار سخت است و كمك ديگران را نيز مي طلبد، خيره سفره سخاوت با ايجاد ٥ طرح متنوع و با كمك شما خيرين عزيز سعي در برطرف نمودن اين مشكل مي نمايد:

١. پرداخت كمك هزينه هاي نقدي در مقابل ارائه فاكتور درماني مددجويان

2.كمك به تهيه دارو با معرفي مددجويان به داروخانه هاي هميار

3. معرفي به مراكز درماني هميار موسسه

4.گفتگو با واحد مددكاري بيمارستان ها و مراكز درماني جهت كاهش هزينه هاي درماني

٥. کمك هزينه خدمات پيراپزشكي و توانبخشي

کلیه حقوق این پایگاه در اختیار خیریه سفره سخاوت می باشد.
زمستان 1393
تماس با ما