سه شنبه, 01 مهر 1399
مبلغ مورد نظر خود را درج بفرمایید
مبلغ به تومان:
توضیحات :
پرداخت بوسیله درگاه شتاب

chegonehkomakkonam

ozvkheiriehbasham

  

طرح معنوی ردمظالم

درفرهنگ دینی ،رعایت حق الناس از جایگاه ویژه ای برخوردار است. براساس آموزه های اسلامی چنانچه کسی به دیگری ظلم مالی کندو به گونه ای حق اورا پایمال نماید،یا اورا از رسیدن به حقوقش بازدارد، درقبال کار خود مسئول است وباید به نحوی ذمه خود را بری نماید، مثل اینکه مال آن شخص را به او برساند و اگر در گذشته است به وارث یا وصی او برساند و اگر وی را نمی شناسد یا دسترسی به او ندارد رد مظالم نماید ، به این معنا که به مقدار آن مال وبه نیت صاحبش صدقه دهد.

با عضویت در طرح رد مظالم و با پرداخت ماهیانه سه هزار تومان به عنوان رد مظالم هر یک از افراد متعهد می شوند درصورت فوت هریک از اعضا گروه برای وی یک نماز وحشت و یک شبانه روز نماز قضا بجا آورند .

بنابراین برای هریک از اعضا درصورت فوت حداقل یک سال نماز قضا و نماز لیله الدفن خوانده خواهد شد .

کلیه حقوق این پایگاه در اختیار خیریه سفره سخاوت می باشد.
زمستان 1393
تماس با ما