جمعه, 17 مرداد 1399
مبلغ مورد نظر خود را درج بفرمایید
مبلغ به تومان:
توضیحات :
پرداخت بوسیله درگاه شتاب

chegonehkomakkonam

ozvkheiriehbasham

  

طرح خمس

يكي از مهمترين اركان فروع دينِ ما شيعيان، پرداخت خمس است و آنکس که مالش را با پرداخت خمس پاك نگرداند، خود را از برکات مال حلال و طیب محروم نموده است.

به خوبي ميدانيم كه سهم خمس سادات جداي از ديگر سهم هاست و خيره سفره سخاوت با دريافت اجازه از مراجع عظام ميتواند يك دوم مبالغ خمس شما كه سهم سادات

می باشد براي مددجويان سادات تحت حمایت خود هزینه نمايد.

بدين منظور شما خيّر گرامي ميتوانيد با پرداخت خمس به حساب خيريه سفره سخاوت و ذكر مرجع تقليد خود، سهم سادات را به مددجويان عزيزتحت حمایت اختصاص دهيد.

خیریه معادل کل پرداختی شما خیر گرامی رسید پرداخت خمس تقدیم و بابت یک دوم سهم امام رسید دیگری از دفتر مرجع محترم به شما خیر گرامی تقدیم می کند.

خداوند اين مال حلال را براي شما و خانوادتان پربركت نمايد.

کلیه حقوق این پایگاه در اختیار خیریه سفره سخاوت می باشد.
زمستان 1393
تماس با ما